Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Stargard, dnia 13 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

I . ZAMAWIAJĄCY

Szkoła / Gmina Miasto Stargard

Adres Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Osiedle Zachód A5

73-110 Stargard

NIP Szkoły 8542228873

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 lub 75 cali. - 1szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany, najpóźniej do 13 grudnia 2017 r, dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi oprogramowania i  sprzętu, w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Termin złożenia oferty: do 27 listopada 2017 r., do godziny 16:00.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do oferty należy załączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsostargard.pl
 1. OCENA OFERT

Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.zsostargard.pl
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

VIII.      DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Joanna Szczecińska pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,wersja doc    Wersja pdf
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,
 5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.

 KONKURS PLASTYCZNY !

Różnimy się od siebie wyglądem, charakterem, zdolnościami. Każdy posiada coś, czym może obdarować innych: szczery uśmiech, dobre serce, silne dłonie, spokojny głos... Każdy z nas jest inny, lecz tak samo wartościowy. Gdyby wszyscy posiadali to samo, czy bylibyśmy sobie nawzajem potrzebni? Gdyby wszyscy byli tacy sami, świat nie byłby ciekawy. I może wcale nie wydałaby się piękny.

W związku ze zbliżającymi się obchodami Szkolnych Dni Integracji ogłaszamy

konkurs plastyczny p.t. „Piękno tkwi w różnorodności”,

który ma na celu przybliżenie uczniom naszej szkoły idei integracji,  gdzie każdy powinien czuć się wyjątkowy i może coś od siebie podarować innym. 

Prace plastyczne podejmujące te zagadnienia mogą być wykonane w dowolnej technice:

 - przestrzenne (plastelina, modelina, masa solna, glinka, papier, surowce wtórne) nie przekraczające rozmiarów 20x30x15 cm

- na płaszczyźnie technika dowolną (np. rysunek, malarstwo, collage, sgraffito)

Prace można wykonać indywidualnie (format A4, A3 na płaszczyźnie ) lub w parach (format A3 na płaszczyźnie).

Należy je opisać podając tytuł, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów, wiek, klasę. Podając powyższe dane osobowe rodzice lub opiekunowie prawni zgadzają się na ich publikację na stronie internetowej szkoły.

Termin oddania prac do 30 listopada 2017 – wychowawcom klas. Wychowawcy przekazują prace do pokoju nauczycielskiego do 1 grudnia br. Po tym terminie nastąpi wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych (kl. I-III, IV-VII,  gimnazjum) oraz ogłoszenie wyników konkursu. Rozdanie nagród nastąpi na apelu wychowawczym podsumowującym pierwszy semestr roku 2017/18.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dyrekcja oraz nauczyciele

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie

Wizyta Księdza Ieremy Cabuga w naszej szkole.

15 lat temu uczniowie naszej szkoły postanowili odpowiedzieć na wołanie Chrystusa i tęsknoty dzisiejszego człowieka za Prawdą Ewangelii i dlatego włączyliśmy się do Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Zobaczyliśmy, że swoją modlitwą i ofiarą możemy wspierać misjonarzy a przede wszystkim naszych rówieśników z dalekich krajów. Z tego misyjnego ducha zrodziło się pragnienie „Adopcji ucznia na odległość”. Jako szkoła nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem misyjnym i od roku mamy nową koleżankę z Kenii. Jest nią Holidah Munda Muthee. Wiemy o niej niewiele. Obecnie ma 6 lat. Pochodzi z bardzo ubogiej rodziny, która mieszka na terenie półpustynnym. Ma siedmioro rodzeństwa. Wszyscy żywią się tym, co mogą uzyskać z małego ogrodu. W związku z ubóstwem rodziny Holidah trafiła do Felicjańskiego Ośrodka Misyjnego. Nasza społeczność szkolna będzie wspierać Holidah modlitwą oraz materialnie aby mogła zdobyć potrzebną edukację.

W ramach projektu „Adopcja Ucznia na odległość” 16.10.2017r. gościliśmy w naszej szkole  Księdza Ieremy Cabuga – proboszcza placówki misyjnej pw. Świętego Pawła Apostoła  w Kipsing (Kenia).

Ksiądz Ieremy jest Afrykańczykiem. Ma 37 lat.  W swojej parafii ma 14 małych wspólnot chrześcijańskich. Są to plemiona Samburu- wędrowni pasterze. Placówka misyjna jest bardzo uboga a parafia bardzo obszerna. Najdalsze miejsca oddalone są o 60km. Życie zależy od pogody. Projektem „Adopcja Ucznia na odległość” objętych jest 150 uczniów szkoły podstawowej i 35 przedszkolaków. Kenia ma około 41 mln. mieszkańców. Obszar niemal 2x większy od Polski.

W linii prostej dystans pomiędzy Stargardem a Kenią wynosi 6.307 km. Aby przybyć do naszego kraju z tego kontynentu samochodem trzeba pokonać 11.664 km. Tym środkiem transportu podróż trwałaby 6dni i 12 godzin. Nasz gość przeleciał do Polski samolotem i dlatego jego podróż trwała ok. 12 godz. Ks. Jeremy przybył do Polski na miesiąc. Przez ten czas odwiedza wiele szkół na naszym terenie.

Przy okazji odwiedzin w naszej szkole Gościa z Afryki złożyliśmy dar serca wspierając tym kenijską parafię.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA

Podręczniki dla klasy I, II, III, IV i V Szkoły Podstawowej (oprócz religii i języka niemieckiego ) będą bezpłatne i zostaną wypożyczone uczniom ze szkoły we wrześniu.

Podręczniki do religii i języka niemieckiego- WSZYSTKIE KLASY SP należy zakupić we wlasnym zakresie.

Wykaz podręczników:

 • Klasa VI SP. Pobierz plik pdf
 • Religia wszyskie klasy. Pobierz plik pdf
 • UWAGA.
 • W związku z planowaną realizacją projektu: " Polsko-Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo- Lokuitz- Stargard"- wszystkie klasy szkoły podstawowej od 1 września 2016 roku, będą objęte nauczaniem języka niemieckiego. Podręczniki do dodatkowego języka obcego nie są finansowane przez MEN. Prosimy rodziców/opiekunów o zakup podręcznika: " Ich und Du"- klasa I szkoła podstawowa ( tylko podręcznik). Autorzy: Ewa Krawczyk , Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska.

W/W PODRĘCZNIK OBOWIĄZUJE NA WSZYSTKICH POZIOMACH, OD KLASY I DO VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

GIMNAZJUM

Podręczniki dla klasy I, II Gimnazjum (oprócz religii ) będą bezpłatne i zostaną wypożyczone uczniom ze szkoły we wrześniu. 

Podręczniki do religii - WSZYSTKIE KLASY Gimnazjum należy zakupić we wlasnym zakresie.

Wykaz podręczników:

 

021

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia


Czynny codziennie od 7.30-15.05.


Celem głównym gabinetu oprócz chorego brzuszka i paluszka jest szeroko pojmowane zdrowie. Promowane ono jest poprzez badania przesiewowe, fluoryzację, realizację programów profilaktycznych i współudział w szkolnym Programie Promocji Zdrowia.

Serdecznie zapraszam
Anna Szyszkowska

 

 

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, umożliwiającego wszechstronny rozwój osobowości.

Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
2. Organizowanie zespołowych zajęć, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Organizowanie czasu wolnego (gry i zabawy ruchowe na powietrzu i w pomieszczeniach).
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie (zajęcia plastyczne, umuzykalniające, taneczne).
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Założenia organizacyjne:

1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6:46 – 16:30. Zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w nauce określanych w kalendarzu szkolnym na dany rok.
2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0 – III, rodziców (opiekunów) pracujących.
3. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają i składają rodzice (opiekunowie).
4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wyposażenia dziecka w wyprawkę.

swietlica szkol2015 16

Ferie 2018

Choć ferie już minęły, my wspominamy wspólnie spędzony czas w SP nr 2. Podczas tegorocznych ferii uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 mogli wziąć udział w półkoloniach organizowanych przez szkołę. Dzieci odwiedziły salę zabaw „Kogel – mogel” oraz centrum zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego; muzeum na Rynku Staromiejskim, gdzie odbyły się warsztaty garncarskie; bibliotekę miejską, w której mogły zobaczyć teatrzyk kukiełkowy pt. „Czerwony Kapturek” oraz wziąć udział w zajęciach teatralnych; basen oraz SCK, gdzie wspólnie obejrzały spektakl „Śpiąca królewna”. Podczas feryjnych spotkań nie obyło się bez wspólnej zabawy przy muzyce, zajęć plastycznych, zabawy na śniegu oraz smacznego poczęstunku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę.

ferie swietlica2018zp

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszzej galerii

 

Walentynkowy tydzień 2018

W dniach od 12 do 16 lutego w świetlicy szkolnej odbywały się różnego rodzaju zajęcia plastyczne i sensoplastyczne związane z dniem świętego Walentego. Wykonaliśmy prace takie jak: kartki walentynkowe, witraże, serca wyklejane plasteliną i kolorowym papierem oraz ulubioną przez dzieci masę balonową. Prace plastyczne doskonale wpływają na motorykę małą naszych świetlików. Przeprowadzona została także pogadanka na temat dnia zakochanych, w której dzieci dowiedziały się skąd wywodzi się to święto. Wspólnie spędziliśmy czas przy wspólnych grach i zabawach.

walentynki 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

 

Konkurs świetlicowy

pt. "Rozpoznaj nauczyciela na zdjęciu z dzieciństwa"

Dnia 8.03.2018r. z okazji Dnia Kobiet, na świetlicy szkolnej odbył się konkurs „Rozpoznaj nauczyciela na zdjęciu z dzieciństwa”. Dzieci chętnie zgadywały, które panie kryją się na zdjęciach. Było wiele emocji oraz dobrej zabawy. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy. Jednej osobie udało się odgadnąć wszystkie zdjęcia. Uczennica klasy 2 b za zajęcie I miejsca otrzymała dyplom oraz ramkę na zdjęcia
Na zdjęciach widnieje tylko część uczestników konkursu.

szk konk swietlicowy2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

 

Co słychać w świetlicy?

Jak zawsze na świetlicy dużo się dzieje. W ostatnim czasie, podczas zajęć plastycznych, dzieci robiły piękne tulipany i ptaki z kolorowego papieru, które ozdabiają naszą salę oraz kotki. Nie zabrakło także robótek ręcznych, podczas których dzieci wykonały szalik oraz uszyły wspaniałe tulipany na Dzień Kobiet. Nie obyło się także bez zabaw ruchowych, jak skakanie na skakance czy zabawa z krzesełkami. Zapraszamy do galerii.

swietlica 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

 

 Marzec - w oczekiwaniu na wiosnę i święta

W oczekiwaniu na wiosnę zaczęliśmy dbać o formę. Dzieci chętnie skakały na skakankach, grały w gumę oraz brały udział w świetlicowych zabawach. Z okazji Dnia Kobiet odbył się konkurs świetlicowy. Z tej okazji dzieci szyły również przepiękne tulipany z materiału. Nasze świetliczaki wykonały piękne kolorowe ptaki oraz tulipany z papieru, które można podziwiać w naszej świetlicy.
W oczekiwaniu na święta dzieci wyklejały obrazki o tematyce świątecznej bibułą, wykonywały kurczaczki oraz kurki z kolorowego papieru oraz kartki Wielkanocne.
Na świetlicy nie zabrakło też czasu na pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych.

wiosna swietlica2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zajęcia logopedyczne

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Wśród uczniów młodszych przede wszystkim, ale też i starszych zdarzają się zaburzenia mowy i wymowy. To właśnie dla nich organizowane są zajęcia logopedyczne ( w formie indywidualnej lub grupowej w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzenia) podczas których koryguje się zaburzenia mowy i wymowy.

Ćwiczenia obejmują:
- pracę nad wzbogaceniem słownika dziecka ( biernego i czynnego)
- pracę nad stymulacją świadomości językowej ( np. kształcenie form gramatycznych)
- pracę nad korygowaniem wymowy ( zaburzeń artykulacyjnych)
Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonym gabinecie i każdy uczeń, który potrzebuje takiej pomocy może ją otrzymać. Dla uczniów niepełnosprawnych prowadzone są zajęcia z rewalidacji mowy, które trwają bardzo często przez cały okres pobytu w naszej szkole.

 

Zajęcia logopedyczne prowadzą panie: mgr Maria Rybczyńska, mgr  Marzena Pardel i mgr Małgorzata Kapturczak.

 

 

Psycholog szkolny


Zajmuje się:
-Diagnozą potencjalnych możliwości ucznia.
-Analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia.
-Działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów.
-Współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych.
-Współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas.
-Współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Domem Dziecka, Sądem Rejonowym.
-Prowadzi badania psychologiczne.
-Nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.Godziny pracy psychologów:
mgr Anna Klinik
poniedziałek 7:30–13:00
czwartek 11:00-16:30


mgr Anna Wójt
wtorek 7:30-12:30
środa 10.30-16:30

pedagog-szkol2015-16.jpg