baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

bip 1

ORGANY SZKOŁY

Dyrektor Szkoły 
Wicedyrektorzy Szkoły 
Rada Pedagogiczna 
Rada Rodziców 
Samorząd Uczniowski 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły