Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Uwaga!

Rusza rekrutacja uczniów do klas I

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dokumenty prawne:

1.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

2.Zarządzenie Nr 70/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Miasta Stargard.


OGÓLNE ZASADY TWORZENIA KLAS PIERWSZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZSO W STARGARDZIE


1.Do klas I przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2.W przypadku wolnych miejsc na wniosek rodziców mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły.

3.Liczebność w klasach I nie może przekroczyć 25 osób, a w klasach integracyjnych 20 osób.

4.Uczniowie z niepełnosprawnościami przyjmowane są na podstawie aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

5.Zapisy do klasy I odbywają się w marcu każdego roku na terenie szkoły.

6.Listę uczniów do klas I upublicznia się zgodnie z terminarzem na dany rok szkolny.

7. Każdego roku dyrektor szkoły organizuje spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I.


ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH

1 MARCA-31 MARCA 2016

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. Pobierz plik pdf.

2. Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci z obwodu szkoły) . Pobierz plik pdf.

3. Załącznik nr 2. Wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) . Pobierz plik pdf.

4. Załącznik nr 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Pobierz plik pdf.

5. Załącznik nr 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka/ babci, dziadka/. Pobierz plik pdf.

6. Załącznik nr 5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Pobierz plik pdf.

7. Załącznik nr 6. Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej w Roku Szkolnym 2016/2017. Pobierz plik pdf.