Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

 

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, umożliwiającego wszechstronny rozwój osobowości.

Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
2. Organizowanie zespołowych zajęć, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Organizowanie czasu wolnego (gry i zabawy ruchowe na powietrzu i w pomieszczeniach).
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie (zajęcia plastyczne, umuzykalniające, taneczne).
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Założenia organizacyjne:

1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6:46 – 16:30. Zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w nauce określanych w kalendarzu szkolnym na dany rok.
2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0 – III, rodziców (opiekunów) pracujących.
3. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają i składają rodzice (opiekunowie).
4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wyposażenia dziecka w wyprawkę.

swietlica szkol2015 16

Ferie 2018

Choć ferie już minęły, my wspominamy wspólnie spędzony czas w SP nr 2. Podczas tegorocznych ferii uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 mogli wziąć udział w półkoloniach organizowanych przez szkołę. Dzieci odwiedziły salę zabaw „Kogel – mogel” oraz centrum zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego; muzeum na Rynku Staromiejskim, gdzie odbyły się warsztaty garncarskie; bibliotekę miejską, w której mogły zobaczyć teatrzyk kukiełkowy pt. „Czerwony Kapturek” oraz wziąć udział w zajęciach teatralnych; basen oraz SCK, gdzie wspólnie obejrzały spektakl „Śpiąca królewna”. Podczas feryjnych spotkań nie obyło się bez wspólnej zabawy przy muzyce, zajęć plastycznych, zabawy na śniegu oraz smacznego poczęstunku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę.

ferie swietlica2018zp

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszzej galerii

 

Walentynkowy tydzień 2018

W dniach od 12 do 16 lutego w świetlicy szkolnej odbywały się różnego rodzaju zajęcia plastyczne i sensoplastyczne związane z dniem świętego Walentego. Wykonaliśmy prace takie jak: kartki walentynkowe, witraże, serca wyklejane plasteliną i kolorowym papierem oraz ulubioną przez dzieci masę balonową. Prace plastyczne doskonale wpływają na motorykę małą naszych świetlików. Przeprowadzona została także pogadanka na temat dnia zakochanych, w której dzieci dowiedziały się skąd wywodzi się to święto. Wspólnie spędziliśmy czas przy wspólnych grach i zabawach.

walentynki 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii