Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Szkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności dla dzieci

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III

W środę, 12 czerwca 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I – III.
W zmaganiach uczestniczyło 21 uczniów, którzy zostali podzieleni na 5 zespołów. Wśród zadań, jakim musieli stawić czoła, były m. in.: zbudowanie jak najwyższej wieży z drewnianych klocków, rozdzielenie ziaren grochu od fasoli, ułożenie swojego imienia z literowych klocków, przeprowadzenie kolorowych kulek przez drewniany labirynt, rozpoznawanie figur geometrycznych czy rzuty kolorowymi piłeczkami do celu.
Po wykonaniu każdego zadania zawodnicy otrzymywali słodkie punkty, które na koniec mogli zjeść. 
Zaangażowanie i ambicje uczestników konkursu przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorek zmagań – pań: Beaty Skupińskiej, Joanny Żuchlińskiej, AnnyOkolus-Furtk, Iwony Prajzendanc i Małgorzaty Kawczyńskiej.
Na zakończenie każdy zawodnik otrzymał słodki poczęstunek, sok oraz nagrody, a wszystko zostało uwiecznione na wspólnym zdjęciu.
Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
Kolejna edycja za rok! Do zobaczenia.

materiał nadesłała p. Anna Okolus-Furtak

konk wiedzy i umiej 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Dnia 19.06.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie odbędą się

 

uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019, w następujących godzinach:

8.30 - klasy VII-VIII oraz III gimnazjum

10.00 - klasy IV-VI

10.45 - klasy I-III SP

 

Zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO”, informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia w/w uroczystości.
Ponadto informujemy, że w trakcie uroczystości będą robione zdjęcia z wizerunkiem uczestników, które następnie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy uroczystości.

Międzynarodowy Dzień Dogoterapii

15 czerwca obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Dogoterapii. Klasy pierwsze już dzisiaj miały możliwość wziąć udział w zajęciach edukacyjnych z psem terapeutą Pysią polegające na stworzeniu pozytywnej relacji pomiędzy uczestnikami spotkań a psem. Takie zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnych emocji i satysfakcji z obcowania z psem, oraz rozluźnienie atmosfery. Na lekcji dzieci dowiedziały się jak opiekować się psem, jak się wobec niego zachowywać i jaką bezpieczną pozycję przyjąć w momencie dyskomfortu lub zagrożenia. Połączenie edukacji i zabawy pozwala uczniom poszerzyć wiedzę na temat świata zwierząt, rozwija empatię i poczucie odpowiedzialności.

materiał nadesłała p. Anna Łotysz

miedz dzien dogoterapii2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Kolejny sukces naszych przyrodników

Dnia 5 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły wystartowali w XXIV Turnieju Przyrodniczym „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny” dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie.
Do turniej przystąpiły czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły ze Stargardu i okolic.
Turniej Przyrodniczy miał na celu:
• zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska,
• kształtowanie wrażliwości młodzieży na piękno otaczającej przyrody,
• ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
• zdobywanie umiejętności obserwacji przyrody i zachodzących w niej zmian,
• ukazanie ścisłej zależności człowieka z ekologią,
• przybliżenie bogactwa ekosystemów rzecznych na przykładzie rzeki Iny z uwzględnieniem wędrówek organizmów wodnych, obszarów Natura 2000 w dorzeczu rzeki Iny,
• zwrócenie uwagi na zagrożenia bioróżnorodności zlewni rzeki Iny w tym chronienie ryb przed kłusownictwem,
• rozwijanie więzi w środowiskach lokalnych i wzbudzanie współodpowiedzialności za stan otoczenia,
• kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Nasza drużyna w składzie: Natalia Marzec, Natalia Jankiewicz, Katarzyna Orłowska oraz Szymon Strojny zajęła wysokie 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek; nagrody rzeczowe oraz materiały promocyjne miasta. Drużynę do zawodów przygotowała p. Lucyna Dobrzycka.

materiał nadesłała p. Lucyna Dobrzycka

51 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

Uczniów Szkół Podstawowych

W środę 05.06.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie odbył się 51 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Uczniów Szkół Podstawowych. W konkursie rywalizowali uczniowie szkól podstawowych ze Stargardu oraz powiatu stargardzkiego.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt, znajomością rezerwatów przyrody i pomników przyrody Województwa Zachodniopomorskiego, Polskich Parków Narodowych, historii oraz działalności LOP, wkładu polskich uczonych na polu ochrony przyrody oraz znajomością aktualnych zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska.
W podsumowaniu 51 Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego komisja konkursowa zwróciła uwagę na wyrównany, wysoki poziom wiedzy uczniów, wskazujący na duże zaangażowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W związku z czym w tym roku szkolnym nie przyznano miejsc na podium lecz doceniono wszystkich uczestników, którzy godnie reprezentowali swoje szkoły.
Każdy uczestnik oraz opiekun skorzystał z poczęstunku oraz otrzymał dyplom, książkę i nagrody rzeczowe. Sponsorami konkursu byli: stargardzki Urząd Miejski, zarząd okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, Rada Rodziców SP 2 Stargard. Organizatorkami konkursu były: p. Lucyna Dobrzycka oraz p. Beata Zych.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU WIOSNĄ 2020 r.

materiał nadesłała p. Beata Żych

miedzszk konk przyrodniczy2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

III Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem

"Czytam i rozumiem"

Dnia 22 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się III Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla klas II pod hasłem ,,Czytam i rozumiem”.
Przybyłych uczestników konkursu przywitała pani wicedyrektor Izabela Jurewicz-Zimny i życzyła wszystkim odniesienia sukcesu. W konkursie wzięło udział 14 uczniów reprezentujących 7 stargardzkich szkół podstawowych: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 9 i SP nr 11.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Mikołaj Abramczyk i Jan Jaźwiński z klasy II b.
W miłej i przyjaznej atmosferze uczniowie sprawdzili swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem. Rozwiązywali zadania związane z przeczytanym tekstem.
Jury w składzie: pani Elżbieta Gumińska ze szkolnej biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 – przewodnicząca, pani Grażyna Chudzik ze Szkoły Podstawowej nr 3, pani Beata Skupińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 nagrodziło następujących uczniów:


I miejsce – Jan Duniecki Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Jan Jaźwiński Szkoła Postawowa nr 2
III miejsce – Mikołaj Krzewiński Szkoła Podstawowa nr 5
Wiktoria Wityk Szkoła Podstawowa nr 6


Uczniowie dostali dyplomy, upominki oraz nagrody książkowe.
Organizatorami konkursu były panie: Anna Otolska, Joanna Żuchlińska, Katarzyna Szyłańska, Katarzyna Witos-Szałęga.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

materiał nadesłała p. Anna Otolska

miedz szkol konk czyt ze zroz klas 2 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

erii

Konferencja

polsko-niemiecka

W dniu 16 maja 2019r. odbyła się konferencja otwierająca realizację polsko-niemieckiego projektu: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”.
W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani goście, przedstawiciele władz Stargardu i powiatu stargardzkiego, uczniowie i nauczyciele z dwóch partnerskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz BerufsbildungsvereinEberswalde.
Liderem Projektu jest Gmina Miasto Stargard.
Projekt realizowany w partnerstwie z BerufsbildungsvereinEberswalde potrwa kolejne trzy lata, do 30 grudnia 2021 roku.
W ramach współpracy polsko – niemieckiej zrealizowane zostaną trzy pakiety robocze:
1. Wspólna oferta edukacyjna, w tym wspólne badanie ankietowe uczniów obu partnerów oraz opracowanie programu dydaktycznego na temat zachowań zdrowotnych i orientacji zawodowej uczniów.
2. Wspólna realizacja działań: wymiany tematyczne, warsztaty z orientacji zawodowej, wydarzenia sportowe, wystawy tematyczne, szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz festyny sportowe połączone ze świętami rodzinnymi i wystawami rzemiosł.
3. Ewaluacja projektu z czterema panelami eksperckimi dla obydwu stron projektu oraz instytucji Regionu Pomerania.
W celu umożliwienia realizacji projektu utworzone zostały: Grupa Sterująca i dwie Grupy Robocze, składające się z przedstawicieli organu prowadzącego, nauczycieli, uczniów i rodziców obydwu Partnerów oraz ekspertów zaproszonych do realizacji zadań i oceny ich trwałości.
Dla pełnej realizacji zadań przeprowadzone zostaną w naszej szkole niezbędne remonty.
Powstanie nowoczesne boisko sportowe, sale do nauki języków obcych, wiele pracowni tematycznych dla prowadzenia edukacji zawodowej i prozdrowotnej, windy dla swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych po całym budynku szkoły. Placówka zostanie zaopatrzona w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego, edukacji informatycznej oraz edukacji zawodowej.
Projekt polsko-niemiecki ma charakter innowacyjny, a wypracowane rezultaty posłużą do stworzenia planu nowoczesnej edukacji dla Euroregionu Pomerania.

materiał nadesłała p. Mariola Pipier

konferen polsko niem2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Uroczyste rozstrzygnięcie

Konkursu Fotografii i Grafiki Komputerowej

pt. "MOI PRZODKOWIE - PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ"

Dnia 12.05.2019r. o godz. 14.50 na Rynku Staromiejskim w ramach obchodów „Dnia Pionierów Stargardu” odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie Konkursu Fotografii i Grafiki Komputerowej pt. „MOI PRZODKOWIE – PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ”. Rozstrzygnięcie konkursu było połączone z wystawą 24 prac uczniów w Kolegiacie NMP w Stargardzie.
Podczas uroczystego pokonkursowego wernisażu dokonano podsumowania konkursu, wręczenia nagród rzeczowych, dyplomów i podziękowań.
Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie.
Honorowy patronat nad konkursem sprawował Prezydent Miasta Stargard p. Rafał Zając.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 19 uczniów z 5 stargardzkich szkół.
Jury Komisji Konkursowej w składzie
- p. Jolanta Aniszewska, z-ca dyrektora ds. Naukowych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie – przewodnicząca Komisji Konkursowej,
- p. Ryszard Baloń – plastyk, grafik komputerowy,
- p. Elżbieta Szumska – plastyk,
- p. Renata Pruska-Nieroda – historyk
przyznało łącznie 5 wyróżnień i 8 miejsc (jeden uczestnik zdobył dwa I-e miejsca za dwie różne prace) w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie nagrodzono 12 uczestników.
Uczniowie wraz z opiekunami mogli podziwiać wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Laureaci otrzymali również dyplomy a także nagrody rzeczowe i materiały promujące miasto.
Jury konkursu przyznało w trzech kategoriach wiekowych następujące miejsca i wyróżnienia:
- I miejsce: Aleksander Bubacz za pracę „OLEK Z PRABABCIĄ STASIĄ NA POCZCIE W STARGARDZIE”, w kategorii wiekowej 7-10 lat. Opiekun – p. Bożena Skwira,
- II miejsce: Piotr Kołtuniak za pracę „MÓJ PRADZIADEK JAN - KOLEJARZ”, w kategorii wiekowej 7-10 lat. Opiekun – p. Bożena Skwira,
- dwa I-e miejsca: Jakub Szuber za pracę „MŁODOŚĆ PIONIERÓW” oraz za pracę „WSPOMNIENIA PIONIERKI”, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Lucyna Piotrowicz,
- II miejsce: Kacper Stachera, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Jowita Maculewicz-Wnuk,
- III miejsce: Agata Biryłko, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Jowita Maculewicz-Wnuk,
- wyróżnienie: Zofia Najda, w kategorii wiekowej 11-13 lat. Opiekun – p. Jowita Maculewicz-Wnuk,
- III miejsce: Eliza Słojkowska za pracę „MOI DZIADKOWIE – PIERWSI STARGARDZIANIE” w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Eryk Ząbek,
- III miejsce: Jakub Pierścionek za pracę „MOI PRZODKOWIE – PIERWSI STARGARDZIANIE” w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Eryk Ząbek,
- wyróżnienie: Zuzanna Dziedzic za pracę „MOI PRZODKOWIE ZIEMI STARGARDZKIEJ”, w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Elżbieta Olaniecka,
- wyróżnienie: Kacper Dziedzic za pracę „MOI PRZODKOWIE – PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ”, w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Elżbieta Olaniecka,
- wyróżnienie: Alicja Pałczyńska za pracę „W HOŁDZIE MOJEJ PRABABCI”, w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Alicja Grochowska,
- wyróżnienie: Kinga Siry za pracę „POWOJENNI PIONIERZY STARGARDU” - w kategorii wiekowej 14-16 lat. Opiekun – p. Marek Iwaniuk,
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu za finansowe i materialne wsparcie konkursu, Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Stargardzie za wsparcie materialne i merytoryczne, proboszczowi Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata księdzu kanonikowi doktorowi Januszowi Posadzy za udostępnienie wystawy w świątyni, firmie komputerowej „Atimax” za wsparcie materialne oraz wszystkim tym, którzy pomagali w organizacji i wspieraniu naszego konkursu.
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwał p. Bogdan Żych.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.


Zgodnie z regulaminem Konkursu Fotografii i Grafiki Komputerowej pt. „MOI PRZODKOWIE – PIONIERZY ZIEMI STARGARDZKIEJ”, poniżej opublikowane zostały na naszej stronie internetowej prace nagrodzone i wyróżnione (plik PDF).

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie (plik PDF - 8 127 KB).

 

konk fotogr i graf komp2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

W STOLICY

Trzy słoneczne dni (24-26.04.2019r.) spędziły klasy 8C i 8D wraz w opiekunami w stolicy naszego kraju. Wcześnie rano, bo o 5.10 wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż autokarem do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziwiania panoramy miasta z 33 piętra Pałacu Kultury i Nauki. Następnie krótka wizyta w galerii handlowej „Złote Tarasy”- czas wolny, wypatrywanie vip-ów. Po czym przejechaliśmy autokarem pod Grób Nieznanego Żołnierza. Akurat odbywała się zmiana warty. Spacer po Ogrodzie Saskim i przejazd do Królewskich Łazienek. Wrażenie robi secesyjny pomnik Fryderyka Chopina, Teatr na Wyspie, gdzie prym wiodły dumne pawie, spacerujące wokół kamiennych rzeźb. Zachwycaliśmy się fauną i florą parku. Jeszcze sesja zdjęciowa przy Belwederze i pomniku Józefa Piłsudskiego opierającego się oburącz o szablę w pochwie. Pomnik wystawiony jako wyraz wdzięczności za obronę Warszawy w 1920 roku. Drugiego dnia odkrywaliśmy tajniki świata w Centrum Nauki Kopernik. Własnoręcznie przeprowadzaliśmy doświadczenia naukowe, poznaliśmy mechanizm funkcjonowania ludzkiego ciała, angażowaliśmy wszystkie zmysły bez najmniejszych oporów przed pomyłką. Po emocjonującej podróży w świecie nauki udaliśmy się na spacer po ogrodzie znajdującym się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Odpoczynek wśród zieleni i słoneczna kąpiel pozwoliła na regenerację sił przed wizytą na Stadionie Narodowym. Dla wielu z nas - kibiców i fanów piłki nożnej to ekscytujący punkt wycieczki. Trasa „Piłkarskie emocje” odkryła przed nami tajemnice strefy zawodniczej, centrów medialnych, trybun. Koniec trasy - punkt widokowy z którego, podziwialiśmy wielkość obiektu. Robi wrażenie. Popołudniem przywitaliśmy Zygmunta III Wazę oraz warszawską Syrenkę na Starym Mieście. Podziwialiśmy siedzibę królów polskich – Zamek Królewski. Szykowne i stylowe wnętrza nas zachwyciły. Trzeciego dnia wycieczki, ważne miejsce – Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Obejrzeliśmy polski krótkometrażowy film animowany „Miasto ruin”. Przedstawia zburzoną i wyludnioną Warszawę z perspektywy lotu wiosną 1945. Obraz był reklamowany w mediach jako pierwsza na świecie cyfrowa rekonstrukcja zniszczonego miasta. Doświadczyliśmy mnóstwa wrażeń: chwil pełnych wzruszeń, smutku i radości, dumy, że jesteśmy Polakami. Następnie udaliśmy się do gmachu Telewizji Polskiej przy Woronicza 17. Wizyta w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, pracowniach dekoracji pozwoliła zdobyć wiele ciekawych informacji o pracy dziennikarzy. Odwiedziliśmy Muzeum Telewizji, gdzie zgromadzone są przeróżne sprzęty i rekwizyty używane dawniej do nagrywania programów oraz pamiątki z emitowanych dawniej programów i filmów. Krótka sesja zdjęciowa przy „ściance” PNŚ. Naładowani pozytywną energią udaliśmy się w podróż powrotną do domu. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w restauracji McDonald’s, bo przecież bez tego punktu wyprawy to nie wycieczka. Puszczamy oczko…
Z tego miejsca uczestnicy wycieczki i wychowawczynie klas pani Joanna Michalska i pani Monika Sikorska serdecznie dziękują pani Marcie Kowalczyk za miłe towarzystwo oraz poczucie bezpieczeństwa. Potwierdzamy, że wspólny wyjazd jest najlepszym miejsce na integrację, dostarczając wielu wrażeń, satysfakcji i świetnej zabawy.
To ostatnia już wycieczka szkolna obu klas. To była jedna z tych wycieczek, których się nie zapomina, a ta na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

materiał nadesłały panie: Joanna Michalska, Monika Sikorska

wyc do warszawy8c8d 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii