baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Szkoła promująca zdrowie.


Historia projektu Szkoła Promująca Zdrowie rozpoczęła się w latach 80-tych XX wieku. Założenia programowe zostały zawarte w Karcie Ottawskiej.
W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) postanowiła włączyć do projektu szkoły polskie.
W 1992 roku utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, do której weszły szkoły z siedmiu krajów, w tym 14 szkół podstawowych z Polski. Do grona tych szkół należy od tego momentu – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim, obecnie: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjne. W 1991 roku była to Szkoła Podstawowa nr 12 i do tej pory kojarzy się wielu uczniom, ich rodzicom oraz osobom związanym z tradycją SzPZ jako „ Zdrowa Dwunastka”.
Prekursorem ruchu SzPZ i autorem wielu rozwiązań edukacyjnych w tej dziedzinie był Zenon Świętoński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, później Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Była to postać, która zainspirowała wiele osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty w dziedzinie promocji zdrowia i reformowania polskiej szkoły.
W kolejnych latach powstał oddolny ruch Szkół Promujących Zdrowie. Pierwsza sieć krajowa powstała już w 1992 r. Do 1998 roku istniały sieci Szkół Promujących Zdrowie w 31 dawnych województwach.
Obecnie funkcjonują sieci zdrowych szkół we wszystkich województwach. Takich placówek jest ponad 2000. Projekt ten realizują nie tylko szkoły, ale również przedszkola, placówki opiekuńczo -wychowawcze, także żłobki.
Od 1 stycznia 2008 roku istnieje Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE.
W dniu 23 listopada 2009 roku podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści porozumienia prawnie określono funkcjonowanie szkół promujących zdrowie, ich zadania i sposoby realizacji celów edukacyjnych w ramach obowiązującej podstawy programowej.
Na jego podstawie rozwijają się sieci wojewódzkie oraz tworzone są różnorodne formy wspierania szkół i placówek promujących zdrowie.
Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie istnieje formalnie od 2005 roku, a obecną podstawą prawną jest porozumienie podpisane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim.
Pracami związanymi z funkcjonowaniem sieci zachodniopomorskiej kieruje zespół złożony z przedstawicieli instytucji, które asygnowały porozumienie. Zespół wspiera placówki w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Mogą one ubiegać się po trzech latach prac w sieci wojewódzkiej o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jego uzyskanie umożliwia podjęcie starań o Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie. Obecnie w naszym województwie są 103 placówki promujące zdrowie.

Opracowanie: Mariola Pipier

CertyfikatszkoypromujcejzdrowieObraz1