baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Kwietniowe zajęcia Koła Informatycznego dla klas IV-V

    W kwietniu, na zajęciach koła informatycznego wykonywaliśmy różne projekty modeli 3D oraz je drukowaliśmy. Zaprojektowaliśmy między innymi uproszczony model 3D sowy, którą potem wydrukowaliśmy. Przystąpiliśmy również do projektowania modelu 3D klasycznego wiatraka w programie 3D Builder, który będzie posiadał obrotowe skrzydła, a więc tak naprawdę będzie się składał z dwóch oddzielnych elementów: wieży i osadzonych na niej obrotowych skrzydeł. Te dwa elementy muszą być wydrukowane oddzielnie w trakcie jednego procesu drukowania. Przy projektowaniu staraliśmy się tak dopasować średnicę osi wieży do średnicy otworu obrotowych skrzydeł, aby skrzydła te mogły się swobodnie na tej osi obracać. Pomocne okazało się tutaj narzędzie o nazwie „Miara”. Nasz projekt będziemy kończyć i drukować na następnych zajęciach.
Na kwietniowych zajęciach koła kontynuowaliśmy również programowanie robota humanoidalnego JD Humanoid, wykorzystując dostępne opcje środowiska RoboScratch. Tworzyliśmy bardziej złożone programy, które pozwalały robotowi na wykonywanie dłuższych sekwencji czynności, np. chodzenie wzdłuż linii kwadratu.
Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

kolo inf kl4 5 kwiecien 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zajęcia koła informatycznego klas VI-VIII

w drugiej połowie marca

    W drugiej połowie marca na kole informatycznym zajmowaliśmy się programowaniem robota JD Humanoid w środowisku Blockly programu ARC, za pomocą języka bloczkowego, opartego na JavieScript. Modyfikowaliśmy projekt z Dni Otwartych Szkoły oraz tworzyliśmy inne skrypty. Robot dzięki nim mógł wykonywać różne czynności i zadania: zmieniał pozy, chodził, tańczył, mówił wprowadzony tekst, odgrywał określone dźwięki i muzykę.
Uczniowie zajmowali się również sterowaniem i programowaniem robotów: Codey Rockey, mBotów i SkriBotów. Tworzyli programy za pomocą których roboty śledziły linię, podążając wzdłuż niej, jeździły po określonych kształtach, udawały „zwierzątko”, którym trzeba się odpowiednio opiekować i które reagowało na różne bodźce.
Na zajęciach wykonywaliśmy różne projekty w 3D Builder i w Blenderze, projektując dom ze ścianami, a także głowę człowieka. W trakcie zajęć drukowaliśmy na drukarkach 3D różne własne projekty: samolot do późniejszego złożenia oraz robota.
Poznawaliśmy również podstawy trudnego programowania obiektowego w środowisku Javy, wykorzystując aplikację Eclipse. Tworzyliśmy proste programy, wykorzystując kod Javy.
Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

kolo inf kl6 8 drg pol marca 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Zapraszamy do obejrzenia filmu6

Zapraszamy do obejrzenia filmu7

Zapraszamy do obejrzenia filmu8

Zapraszamy do obejrzenia filmu9

Zapraszamy do obejrzenia filmu10

Zajęcia koła informatycznego klas IV-V

w drugiej połowie marca

    Druga połowa marca upłynęła nam na sterowaniu i programowaniu robota humanoidalnego JD Humanoid oraz programowaniu robotów SkriBot. Uczniowie na kole informatycznym tworzyli różne programy w środowisku RoboScratch, które w różnorodny sposób sterowały zachowaniem robota: robot chodził, wyginał się w określonych pozach, tańczył, a nawet śpiewał. W zakresie programowania robotów SkriBot dopracowywaliśmy własne, poprzednie projekty, dotyczące precyzyjnej jazdy robotów po wyznaczonych liniach i różnych kształtach.
Na zajęciach również dokańczaliśmy w aplikacji 3D Builder projekt naszego wiosennego kwiatka, który potem drukowaliśmy na drukarce 3D.
Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

kolo inf 4 5 drug pol marca 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Lekcje z robotem JD Humanoid w kl. VIII d

i z projektowaniem modeli 3D w kl. V a

    W dzisiejszym dniu odbyła się lekcja informatyki z robotem JD Humanoid w klasie VIII d. Uczniowie poznali humanoidalnego robota JD Humanoid, jego budowę, funkcje i możliwości. Zapoznali się również ze środowiskiem ARC robota, służącym do jego sterowania oraz programowania. Aplikacja ARC robota posiada kilka środowisk programowania: RoboScratch dla uczniów, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania oraz Blockly dla uczniów średniozaawansowanych w programowaniu. Obydwa środowiska oferują kodowanie bloczkowe, przy czym RoboScratch jest programowaniem liniowym, nie posiadającym rozgałęzień programu (warunków i pętli). Zarówno RoboScratch jak i Blockly oparte są na popularnym języku programowania – JavieScript. Uczniowie tworzyli proste programy w obu środowiskach, według których robot wykonywał określone przez programy czynności. Lekcja była świetną okazją do nauki programowania, na której uczniowie mogli na bieżąco i w praktyczny sposób oglądać efekty działania własnych programów i przy okazji poznawali świat robotyki.
    W tym samym dniu klasa V a miała zajęcia techniki z aplikacją 3D Builder. Lekcja była kontynuacją poprzednich zajęć, dotyczących rysunku technicznego i tworzenia modeli 3D. Tym razem uczniowie mieli za zadanie zaprojektować konkretny model 3D, opierając się na rzeczywistych modelach i ich rzeczywistych wymiarach. Uczniowie musieli również wykazać się umiejętnością odczytu rysunku technicznego wraz z jego wymiarami, a później wykorzystać te informacje w zaprojektowaniu takiego samego modelu w 3D Builder. Następnym krokiem będzie weryfikacja dokładności wykonania projektów modeli, poprzez ich wydrukowanie na drukarce 3D. Uczniowie podczas pracy mieli okazję poczuć się jak prawdziwi projektanci i inżynierowie.
Na zajęciach wykorzystywaliśmy sprzęt zakupiony w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

lek robot 8d 2023

lekcja 3d Builder kl5a 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Lekcje robotyki w klasie IV c i IV a

    W ubiegły wtorek, klasy IV c oraz IV a odbywały w sali komputerowej 2a lekcje robotyki z robotami SkriBot. Uczniowie uczyli się sterować robotami za pomocą szkolnych tabletów i tworzyli proste programy w środowisku SkriApp. Moduł „Moje programy” aplikacji SkriApp pozwala na samodzielne tworzenie i uruchamianie własnych programów za pomocą języka programowania bloczkowego, zbliżonego wyglądem i funkcjonalnością do znanego wszystkim uczniom, języka Scratch. Posługując się pomocą w postaci kart objaśniających zastosowanie różnych elementów robota, uczniowie mogli tworzyć i testować swoje własne programy w robotach, które jeździły po specjalnej ćwiczeniowej macie. Poznając tajniki robotyki, jednocześnie uczyli się programować w języku bloczkowym. Na zajęciach wykorzystywaliśmy sprzęt zakupiony w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

lekcje robot kl4c 4a 2023

Zapraszamy do objerzenia zdjęć w naszej galerii