baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Zajęcia koła informatycznego klas IV-V w lutym

    W miesiącu lutym zajmowaliśmy się projektowaniem własnych modeli 3D w programie 3D Builder oraz ich drukowaniem za pomocą drukarek 3D. Projektowaliśmy modele ludzika, robota oraz biedronki. Podczas przygotowania modelu do druku uczyliśmy się również stosować tzw. podpory, które gwarantują prawidłowy druk elementów modelu, zawieszonych w przestrzeni. Są to cienkie warstwy filamentu, które podtrzymują wiszące elementy konstrukcji modelu, np. wystające guziki, odstające ręce itp. Po ostygnięciu modelu, podpory delikatnie się usuwa, odłamując je. Po usunięciu podpór, pozostaje gotowy model.
    Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

kolo inf kl4 5 luty 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

 

 

Zajęcia koła informatycznego klas VI-VIII w styczniu

    Styczeń, to miesiąc, w którym na zajęciach koła informatycznego zajmowaliśmy się wspólnym projektowaniem coraz bardziej złożonych modeli 3D w programie 3D Builder oraz ich drukowaniem na drukarkach 3D. Uczniowie wykonywali również własne projekty modeli 3D lub modyfikowali już istniejące. Wykonaliśmy i wydrukowaliśmy między innymi: pomoc dydaktyczną dla osób chcących się nauczyć języka Braille’a, tj. tabliczkę z alfabetem tego języka, kubek z napisem i łyżeczkę, filiżankę, przyrządy do wyjmowania klawiszy z klawiatury komputera, kotka, a także pszczołę. Wspólnie zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy misia. Uczniowie opracowali również swoje własne i ciekawe modele zwierzaka.
    Uczniowie mieli również okazję poznać tajniki projektowania w programie Blender. Swoją wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie podzielił się ze swoimi rówieśnikami Wojtek Grzybowski, uczeń klasy VIIIb.
    Miesiąc styczeń to także czas, który przeznaczyliśmy na sterownie i programowanie robotów SkriBot. Wykorzystując dostępne funkcje i opcje programu SkriApp, związane z silnikiem, ruchem, czujnikami, a także używając bloczków warunkowych i dostępnych operacji arytmetycznych, uczniowie na tabletach tworzyli swoje własne programy, sterujące robotami. Roboty omijały przeszkody, jeździły wzdłuż wyznaczonych linii i pokonywały określoną trasę. Sterowanie i programowanie robotów odbywało się na specjalnych matach, do tego przeznaczonych.
    Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

zaj kola inf kl6 8 stycz2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Zapraszamy do obejrzenia filmu6

Zapraszamy do obejrzenia filmu7

 

Zajęcia koła informatycznego klas IV-V w styczniu

    Miesiąc styczeń upłynął nam na sterowaniu robotami SkriBot i tworzeniu prostych programów na tabletach w aplikacji SkriApp. Roboty sterowane w trybie „Pilota”, przemieszczały określone przedmioty do wybranego miejsca. W trybie „Moje programy” wykorzystywaliśmy dostępne opcje i funkcje, związane z czujnikami robota. Za pomocą bloczków „Odczytaj Dystans”, „Odczytaj Linie” tworzyliśmy programy, który umożliwiały robotom omijanie przeszkód, podążanie za ręką oraz jazdę wzdłuż określonej linii. Wykorzystując bloczki związane z „Ruchem” – „Jedź do przodu”, „Jedź do tyłu”, „Obróć się w lewo”, „Obróć się w prawo” – tworzyliśmy skrypty umożliwiające jazdę robotom po krawędziach wybranego kwadratu czy prostokąta. Roboty musiały też przejechać określoną trasę z jednego wyznaczonego punktu do drugiego. W tym celu bardzo pomocne były specjalne maty, przeznaczone dla robotów.
    W styczniu, nie tylko programowaliśmy roboty SkriBot, ale również zajmowaliśmy się projektowaniem i drukiem modeli 3D. W tym celu korzystaliśmy z programu 3D Builder oraz drukarek 3D. Udało się nam wspólnie zaprojektować i wydrukować między innymi kubeczek i łyżeczkę oraz koła zębate. Na zajęciach z drukowania 3D poruszaliśmy również zagadnienia związane z konserwacją drukarek 3D.
    Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

 zaj kola inf kl4 5 stycz2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Zapraszamy do obejrzenia filmu6

Zapraszamy do obejrzenia filmu7

Zapraszamy do obejrzenia filmu8

KOŁO CHEMICZNE
CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA

    Młodzi Adepci Chemii rozszerzyli swoją wiedzę na temat rozdzielania mieszanin. Tym razem zapoznali się z chromatografią kolumnową. Metoda polegająca na wprowadzaniu mieszaniny na adsorbent umieszczony w kolumnie i rozdzieleniu jej składników za pomocą fazy ciekłej - rozpuszczalnika. Wykonane doświadczenie pozwoliło wydzielić z liści barwniki roślinne. W wyniku przeprowadzonych operacji na kolumnie pojawiły się smugi barwników roślinnych. Okazuje się, że za kolory liści odpowiada nie jeden a kilka barwników roślinnych.

Materiał nadesłała p. Monika Sikorska

chromatografia zdj1

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu

 

LEKCJA CHEMII
Budowa cząsteczek kwasów nieorganicznych

    Na lekcjach chemii korzystaliśmy z zestawów modeli molekularnych zakupionych w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. Uczniowie składali cząsteczki kwasów nieorganicznych z wykorzystaniem kulistych modeli pierwiastków i łączeń. Elastyczne łączniki umożliwiły wykonanie wiązań chemicznych.
    Praktyczne ćwiczenie umiejętności i poszerzenie wyobraźni przestrzennej. Jednocześnie ciekawa lekcja chemii i stymulowanie zainteresowań przedmiotem.

Materiał nadesłała p. Monika Sikorska

budowa czasteczek zd1

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu